ONZE VISIE

HET MOET RADICAAL ANDERS

In een wereld die snakt naar duurzame oplossingen lanceren wij een nieuwe visie op infrastructuur, sport en groenvoorzieningen.

ONZE DUURZAME AANPAK

Wij zetten de volgende stap. We zoeken revolutionaire antwoorden om zero-emissie en klimaatadaptatie te realiseren. We willen geen oppervlakkige transformatie, maar een diepgewortelde verandering in het denken over ons vak bewerkstelligen. Ons ambitieuze streven komt voort uit een onwrikbaar commitment aan een harmonieuze toekomst en het besef dat de acties van vandaag de wereld van morgen vormgeven. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers creëren we een gezonde leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn. In ons familiebedrijf weten we dat al sinds de oprichting door overgrootvader Bart van Wijlen in 1934.

DE WERELD VAN MORGEN IS GROEN

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers creëren we een gezonde leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn.
INFRA
Bij het aanleggen en onderhouden van infrastructuur stellen we de meest milieuvriendelijke keuzes aan onze klanten voor. We kiezen voor het loskoppelen van hemelwaterafvoer om het grondwaterpeil te reguleren. Om biodiversiteit te stimuleren en hittestress te verminderen leggen we ecologische verbindingszones in stedelijke gebieden aan. Groene parkeerplaatsen en meer inheems groen in de bebouwde kom dragen bij het tegengaan van hittestress.
IMG_5302
IMG_5087 (1)
SPORT
We gebruiken duurzame, ecologische en geautomatiseerde technieken om ons onderhoud zo goed mogelijk op de behoefte van gemeentes en sportverenigingen af te stemmen. We stimuleren de duurzame aanleg van natuur- en hybride grasvelden en kiezen standaard voor het vergroten van de biodiversiteit op en rond sportparken.
GROEN
Ons groenbeheer, gedragen door vakspecialisten, versterkt en breidt verantwoord en duurzaam de natuur uit voor toekomstige generaties. Ecologische samenhang, biodiversiteit en slim waterbeheer zijn de kern van onze projecten, waarbij we natuurlijk groen met zorg en expertise ontwikkelen en onderhouden. Van ecologisch maaien, groenbeheer op bedrijvenparken tot de aanleg van bosplantsoen.
IMG_5613 (1)
verhalen van

Verhalen van medewerkers

Kom met ons in contact

Heb je zin om jouw project een duurzame boost te geven? Super! Wij staan te popelen om met je samen te werken. Laat van je horen en neem contact met ons op!