DUURZAME AANPAK

KLIMAATADAPTATIE

Meebewegen met de natuur
Innovatieve oplossingen

Innovatief en flexibel

We zijn er inmiddels allemaal van doordrongen dat ons klimaat aan het veranderen is en dat die veranderingen de komende decennia nog door zullen gaan. We zullen ons dus moeten voorbereiden op meer droogte, meer wateroverlast, meer stormen, een hoger of juist lager grondwaterpeil en het veranderen van de dieren- en plantenwereld om ons heen. Bij VAN WIJLEN zijn we ons bewust van de nieuwe positie die we tegenover van de natuur moeten kiezen. We moeten kunnen meebewegen met de natuur en voorbereid zijn op verschillende scenario’s. Daarom ontwikkelen we bij VAN WIJLEN innovatieve, flexibele systemen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen en onze leefomgeving leefbaar en plezierig te houden.
Biodiversiteit
Als groenaannemer zetten we ons in voor de biodiversiteit, essentieel voor mens en klimaat. We creëren ecologische verbindingszones voor gemeentes en verrijken sportparken met biodiversiteit bevorderende maatregelen. Door deze inspanningen dragen we bij aan een rijker ecosysteem en een mooiere wereld. Laten we samenwerken aan het stimuleren van biodiversiteit en een groenere toekomst.
sprang-capelle-natuurgebied-langstraat
DALL·E 2024-03-11 18.06.33 - Create a photorealistic image of an IT sewer system construction in a residential area, where stormwater is being managed. The scene should depict wor
Watermanagement
Van Wijlen is uw partner in duurzaam watermanagement en klimaatadaptatie. Onze expertise omvat innovatieve maatregelen zoals het ontkoppelen van rioleringssystemen en het lokaal opvangen van regenwater, met behulp van geavanceerde infiltratiebuizen. Deze aanpak bevordert niet alleen een efficiënt waterbeheer, maar draagt ook bij aan de vermindering van wateroverlast in uw gemeente. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een waterbestendige toekomst? Onze adviseurs staan klaar om met u de opties te verkennen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.
Hittestress
Als groenspecialist bestrijden we hittestress door het aanplanten van bomen, onderhouden van bosgebieden, en verzorgen van bermen, sloten, en watergangen. Ons doel is schaduwrijke, verkoelende plekken in stedelijke omgevingen te creëren. Dit draagt bij aan een aangenamer klimaat en verhoogt de leefbaarheid. Samen werken we aan groenere, koelere steden
Hittestress
Verhalen van

Bekijk de verhalen van onze collega's

van wijlen

Meebewegen met de natuur?

Uw partner voor duurzame oplossingen tegen droogte, wateroverlast, hittestress en meer.