Rentmeesterschap sportvelden Moerdijk

IMG_0279
Inhoudsopgave

Ontzorgen door onderhoud van sportcomplexen in Moerdijk op maat

Introductie

Op 9 juni was wethouder Jackes van Dorst in Moerdijk te gast bij V.V. Noordhoek om het succes van het nieuwe onderhoudscontract van het sportcomplex te bespreken en de werking van de volautomatische robotmaaiers te bekijken. Sinds het voorjaar van 2022 verzorgt aannemersbedrijf Van Wijlen het onderhoud van alle elf sportcomplexen in de gemeente Moerdijk. Daarvoor is een rentmeester aangesteld. De oude UAV-GC overeenkomst is vervangen door een RAW-raamovereenkomst die meer ruimte biedt om onderhoud op maat te bieden.

Ons plan van aanpak is gericht op het ontzorgen van de gemeente en het sportcomplex. Wilbert Scheerders: ‘Laat aannemers hun meerwaarde tonen en hun expertise op het gebied van biodiversiteit, verduurzaming en directe communicatie met betrokken inzetten.’ In een RAW-raamovereenkomst is vooraf niet vastgesteld welke en hoeveel werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen we daarom onze werkzaamheden precies afstemmen op de kwaliteit van de velden op dat moment. Patrick van Gils licht toe: ‘Wij kiezen de aanpak die de meeste kwaliteit oplevert. Maandelijks controleer ik als rentmeester de kwaliteit van de velden. Als de ontwikkeling van de velden of de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, passen wij onze werkzaamheden daarop aan. Zo realiseren we maximaal resultaat binnen de ruimte van de overeenkomst.

Slimme technieken

Door het gebruik van slimme technieken kan Van Wijlen op afstand een deel van het onderhoud monitoren en aansturen. Voor de beregening wordt gebruik gemaakt van het beregeningssysteem Hydrawise dat op afstand kan worden aangezet en door middel van een online dashboard wordt gemonitord. Ook de robotmaaiers zijn op afstand bestuurbaar. Voor de communicatie maken we gebruik van een zelf ontwikkelde smart tool: de Moerdijk Sport App. Op dit platform kan elke voorzitter of terreinbeheerder via een meldingsformulier meldingen doen of vragen stellen. Ook hebben verenigingen en gemeente doorlopend toegang tot kwaliteitsdocumenten en rapportages en de planning van werkzaamheden, en kunnen Tips & Tools voor advies over beregening en veldgebruik geraadpleegd worden. De vakmensen van Van Wijlen hebben op deze manier meer tijd om hun expertise te gebruiken voor de meer specialistische onderhoudswerkzaamheden.

Spin in het web

De rentmeester is de centrale persoon in het project. Hij bedient de online-instrumenten en draagt zorg voor een snelle en goede communicatie met de vereniging. Hans van Merrienboer, adviseur Groenvan de Gemeente Moerdijk is er zeer tevreden over: ‘Ook de vrijwilligers worden meegenomen in het plan van Van Wijlen. Het is een wisselwerking tussen Van Wijlen, de club en de vrijwilligers. Die samenwerking gaat hier fantastisch. Het beregenen van de velden gaat automatisch. Van Wijlen heeft de kennis en weet precies wanneer er wat moet gebeuren. De vrijwilligers van de vereniging zijn frequent op de vereniging aanwezig. Zij controleren op de velden of alles ook goed werkt en voeren klein onderhoud uit aan de robotmaaiers. De eindverantwoordelijkheid voor het werk en het instrueren van de vrijwilligers ligt bij Van wijlen.

Rentmeesterschap

In de traditionele aanpak bepaalt de opdrachtgever of externe adviseur welke werkzaamheden nodig zijn en controleert de opdrachtgever de voortgang. In dit geval heeft de aannemer een rentmeester aangesteld. De rentmeester verzorgt de communicatie tussen opdrachtgever, aannemer en verengingen. Hij controleert het gewenste kwaliteitsniveau en bepaalt in overleg met de uitvoerder welke werkzaamheden nodig zijn. De opdrachtgever wordt zo ontzorgd, maar is door periodiek overleg altijd op de hoogte van de actuele status van het project. Hans van Merrienboer: ‘In het verleden was er minder sturing mogelijk. Binnen deze nieuwe contractvorm kan de aannemer doen waar hij goed in is: met het beschikbare budget en op basis van de raamovereenkomst die werkzaamheden uitvoeren die leiden tot het gewenste kwaliteitsniveau. Een keer per maand voert rentmeester Patrick van Gils een fysieke controle uit aan de hand van een kwaliteitscatalogus. In overleg met projectleider Wilbert Scheerders worden de werkzaamheden daarna, indien nodig, bijgesteld. De gemeente blijft als opdrachtgever eindverantwoordelijk. Daarom wordt er twee keer per jaar door een externe partij een onafhankelijke kwaliteitscontrole uitgevoerd.’

Duurzaam

Sinds enkele maanden worden de sportvelden op vijf van de elf accommodaties gemaaid met grote robotmaaiers. Dat heeft grote voordelen: de robotmaaiers zijn elektrisch, dus emissieloos en door de hogere frequentie van maaien (drie tot vijf keer, in plaats van één tot twee keer per week) ontstaat een gesloten en stabiele grasmat. Omdat het gras niet in de hoogte kan doorgroeien, groeit het in de breedte. Het maakt meer wortels aan waardoor de mat dichter wordt: ‘het plantje gaat stoelen’. Een gesloten grasmat kan beter tegen bespeling en onkruid heeft minder kans. Doordat de robot vaker kleine beetjes afmaait, blijven de lijnen op het veld intact, waardoor er niet meer op een maaibeurt gewacht hoeft te worden voor er gekalkt kan worden.

Ontzorgen is investeren in de lange termijn

Goed onderhoud vraagt om samenwerking over een langere periode. De huidige rentmeester, Patrick van Gils, zegt daarover: ‘Wij zijn blij met een contractperiode van vier jaar. Voor ons als aannemer is het belangrijk om onze investeringen over een langere periode te kunnen terugverdienen.’ Projectleider Wilbert Scheerders van Van Wijlen onderschrijft dat: ‘Een korte contractduur remt juist duurzame vooruitgang.’ Jan Reuvers, bestuurslid van V.V. Noordhoek, bekijkt het van de praktische kant: ‘Voor onze vereniging zijn goed bespeelbare velden waar we zo min mogelijk omkijken naar hebben het belangrijkste. Dat zou op deze manier moeten lukken. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als het weer slechter wordt. Dan zal er meer gemaaid moeten worden en voor wie zijn die kosten? Voor Van Wijlen?’ Projectleider Wilbert Scheerders stelt hem gerust: ‘Als er door weersomstandigheden of wat dan ook iets extra’s moet gebeuren, dan zullen we dat doen. De kwaliteit is onderaan de streep leidend. Het is aan ons om dit binnen het beschikbare onderhoudsbudget te realiseren. Zo is de overeenkomst. Geloof me, op deze manier gaat echt werken.

Blogs

Ontdek ons laatste blogs

45799_groot
Handjes in de lucht voor maairobots in Waalwijk
De 36 grassportvelden in de gemeente Waalwijk worden sinds een jaar gemaaid door maairobots. Het is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak waarmee de plaatselijke aannemer Van Wijlen de aanbesteding van de gemeente voor het sportveldonderhoud in de wacht sleepte.
IMG_0279
Rentmeester sportvelden Moerdijk
In de traditionele aanpak bepaalt de opdrachtgever of externe adviseur welke werkzaamheden nodig zijn en controleert de opdrachtgever de voortgang. In dit geval heeft de aannemer een rentmeester aangesteld.
41898_groot
Pilot groene parkeerplaatsen Gemeente Waalwijk
Gemeente Waalwijk en aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle slaan de handen ineen in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering