project

Kwelherstel Ulvenhoutse bos

Project: Herstel en vernatten

In het hart van onze activiteiten bij Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. ligt een inspirerend voorbeeld van groenwerkzaamheden, waar we met trots aan hebben bijgedragen. Dit project belichaamt onze toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en gemeenschapsontwikkeling.

De Uitdaging

Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied in de gemeente Breda, bij het dorp Ulvenhout. Het is een van de oudste bossen van ons land, met natte broekbossen en eiken-haagbeukenbossen. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur hier aan en moeten dus maatregelen genomen worden om dit Natura 2000-gebied te behouden. Er staan voor de komende jaren diverse natuurherstelmaatregelen gepland in de omgeving van het Ulvenhoutse Bos. Het dal van de Broekloop tot aan landgoed Valkenberg en het St. Annabosch worden natter en het hemelwater van de wijk Kraaijenberg wordt niet meer op het bos wordt geloosd.

Herstel kwelstroom

Om de soortenrijkdom in het bos te behouden en versterken, wordt gewerkt aan herstel van de kwelstroom. Dit doen we door het dal van de Broekloop en het St. Annabosch natter te maken. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt eerst drainage aangelegd. Dit doen we om huizen, kelders en percelen van particulieren in de omgeving droog te houden.

VAN WIJLEN heeft hier de herstelwerkzaamheden verricht door het aanleggen van een cascade, en waterloop.

Delen op Social media

Facebook
Twitter
LinkedIn