project

Klimaatadaptieve oplossing Rijen

Project: Aanleg IT systemen

Werkzaamheden

Begin 2024 startte VAN WIJLEN met het verduurzamen en klimaatbestendiger maken van Rijen Noord Oost, met extra aandacht voor fietsvriendelijkheid. Samenwerking met bewoners en betrokkenen staat centraal bij het aanpakken van specifieke uitdagingen zoals wortelopdruk en wateroverlast. De aanpak, uitgevoerd straat voor straat, omvat de implementatie van een innovatief IT-systeem voor effici├źnte wateropvang. Dit systeem bevordert een gezonde grondwaterstand en draagt bij aan de algehele verbetering van de wijk.

Klimaat adaptie


In het licht van klimaatadaptatie en het anticiperen op frequenter voorkomende extreme buien, implementeren we in woonwijken innovatieve watermanagementstrategie├źn voor het afkoppelen van hemelwater. Dit initiatief, gericht op het voorkomen van wateroverlast, omvat het gebruik van een geavanceerd infiltratietransport (IT) systeem, waarbij buizen met kleine gaatjes het hemelwater opvangen. Dit bevordert de directe infiltratie in de bodem, helpt het grondwaterpeil stabiel te houden, en maakt onze wijken toekomstbestendig tegen klimaatverandering.

 

Delen op Social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Verhalen

Verhalen uit het veld