Algemene Voorwaarden

Cumelavoorwaarden Gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/20131.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Dezeafwijkingen hebben […]