Grondig in velden en wegen
U zoekt een aannemer voor de aanleg van een verharding, ander infra gerelateerd werk of onderhoud ervan. Of het nu gaat om land- of waterbodemsanering, afvoer of acceptatie van grond, onderhoud van groenvoorzieningen of zelfs de ontwikkeling van complete sportvelden. Allemaal specialismen waarvoor aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. uw betrouwbare partner is.

x

Groen

We verzorgen de aanleg van openbare, landschappelijke en recreatieve groenvoorziening, in de breedste zin van het woord. Van aanleg en onderhoud van openbaar groen, speelplaatsen en waterpartijen tot onkruidbestrijding op wegen en voetpaden. Hierbij hanteren we een moderne en milieuvriendelijke werkwijze.

Het vakkundig onderhoud aan bermen en terreinen gebeurt bij Van Wijlen geheel conform de eisen uit de flora en fauna-wet. Daarnaast adviseert Van Wijlen B.V. om naast traditionele verzorging van bermen meer ecologische beheerprincipes te hanteren voor gras en kruidenvegetatie.

Aannemersbedrijf Van Wijlen onderhoudt sloten, vijvers, singels, grachten en vaarten. Het schoonmaken van deze waterwegen, het aanleggen van beschoeiing, het natuurvriendelijk maken van de oevers of baggerwerkzaamheden: bij Van Wijlen B.V. is het in goede handen.

Voor diverse organisaties verzorgen wij het onderhoud van groenvoorziening, zoals in natuurgebieden of parken. Zo creëren we natuurvriendelijke oevers en verrichten grondwerkzaamheden in natuurgebieden die de natuurwaarde verhogen en een verrijking van de soorten bewerkstelligen.


Referenties van Wijlen Groen:

Nieuws
Nieuwsbrieven
Inschrijven nieuwsbrief
In het nieuws
 • Bjorn in the spotlight

  openen

 • Goed begin van het nieuwe jaar


  openen

 • Klaar voor het echte werk

  openen

 • Fieldmanager

  Sensors zorgen voor betere velden in Sprang-Capelle.

  openen

 • Grondig

  Artikel ’25 Jaar loonwerkonderwijs’.
  openen

 • Grondig

  Artikel ‘Groei aan de voorkant geregeld’.
  openen

 • Weekblad Waalwijk – 21 oktober 2015

  Artikel ‘Van Wijlen neemt trots PSO-certificaat in ontvangst’.

  openen

 • Archief