Grondig in velden en wegen
U zoekt een aannemer voor de aanleg van een verharding, ander infra gerelateerd werk of onderhoud ervan. Of het nu gaat om land- of waterbodemsanering, afvoer of acceptatie van grond, onderhoud van groenvoorzieningen of zelfs de ontwikkeling van complete sportvelden. Allemaal specialismen waarvoor aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. uw betrouwbare partner is.

CO2-prestatieladder

Van Wijlen BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede onderdeel van zijn. Al jaren trekken wij ons de zorg voor het milieu extra aan. Zo is energiebeheer in de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf meer een mentaliteit dan een noodzaak geworden.

Mede door de grondige overtuiging van maximale duurzaamheid, doet Van Wijlen B.V. sinds 2015 mee aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). Wij zijn gecertificeerd conform het handboek CO2-prestatieladder 3.1 niveau 5.

CO2 besparen doen we samen

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van onze contact-link.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio CO2-prestatieladder.

Nieuws
Nieuwsbrieven
Inschrijven nieuwsbrief
In het nieuws
 • Bjorn in the spotlight

  openen

 • Goed begin van het nieuwe jaar


  openen

 • Klaar voor het echte werk

  openen

 • Fieldmanager

  Sensors zorgen voor betere velden in Sprang-Capelle.

  openen

 • Grondig

  Artikel ’25 Jaar loonwerkonderwijs’.
  openen

 • Grondig

  Artikel ‘Groei aan de voorkant geregeld’.
  openen

 • Weekblad Waalwijk – 21 oktober 2015

  Artikel ‘Van Wijlen neemt trots PSO-certificaat in ontvangst’.

  openen

 • Archief