Kleurkeur 2021

Ecologisch beheer van bermen en groenstroken gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties.