CO₂-prestatieladder trede 5

Met de certificering CO2-prestatieladder trede 5 behoort VAN WIJLEN aantoonbaar tot de duurzaamste organisaties van de regio. Bedrijven op niveau 5 van de CO2-prestatieladder zijn pioniers op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid. Ze hebben niet alleen hun eigen operaties geoptimaliseerd om de uitstoot te verminderen, maar spelen ook een actieve rol in het stimuleren van CO2-reductie in hun bredere netwerk en sector.

Organisaties op niveau 5 moeten actief bijdragen aan de verspreiding van hun kennis en ervaring op het gebied van CO2-reductie. Dit kan zijn door het delen van best practices, het geven van presentaties, het publiceren van casestudies, of door samenwerkingen aan te gaan om CO2-reductie in de sector of keten te stimuleren. Ze tonen leiderschap en ambitie op het gebied van CO2-reductie, nemen een voortrekkersrol in en zetten nieuwe standaarden voor anderen in hun sector of keten.

De aanpak voor CO2-reductie is bij bedrijven op niveau 5 structureel ingebed in alle bedrijfsprocessen. Dit vereist vaak een cultuurverandering binnen de organisatie, waarbij duurzaamheid en CO2-reductie centraal staan. Onderstaand de documenten die behoren bij het certificaat trede 5.


Jaarverslag keteninitiatief 2023

Publicatie-5.B.1-Review-CO2-reductiedoelstellingen

Publicatie-3.D.1-1-Overzicht-deelname-initiatieven-CO2-reductie-1

Publicatie-3.C.1-1-Interne-en-externe-communicatie-1

Publicatie – 3.B.1-2 Review CO2 reductiedoelstellingen

Publicatie-3.B.1-1-CO2-reductiedoelstellingen-1

Publicatie-4.B.1-4.B.2-kwaliteitsmanagementplan-inventaris

3.A.1-1-CO2-emissie-inventaris-2023-H1-1

3.A.1-1-CO2-emissie-inventaris-2023-H2-1

3A.1-1 CO2 emissie inventaris 2023