BRL 7000

De BRL 7000 wordt ook wel BRL SIKB 7000 genoemd en staat voor beoordelingsrichtlijn 7000. Onder deze BRL valt de uitvoering van alle waterbodemingrepen en (water)bodemsaneringen, volgens de Wet bodemsanering en de Wet milieubeheer. De BRL 7000 is bedoeld om de sanering kwalitatief en veilig te laten verlopen.